Άλλος

Σύγκριση του DNA και του RNA


Διαφορές και ομοιότητες

DNARNA
δομήΔιπλή έλικα (διπλής έλικας)Μονή έλικα (μονής έλικος)
Δομή των νουκλεοτιδίωνΦωσφορικό + πεντόζη + μία βάσηΦωσφορικό + πεντόζη + μία βάση
ζάχαρηδεοξυριβόζηριβόζη
βάσειςΑδενίνη, κυτοσίνη, γουανίνη και θυμίνηΑδενίνη, κυτοσίνη, γουανίνη και ουρακίλη
λειτουργίαΑποθήκευση του γενετικού υλικούΠολυλειτουργικό, ανάλογα με τον τύπο του RNA. π.χ. Μετάδοση γενετικών πληροφοριών (mRNA)